عنوان شغل تیم شهر
کارشناس شبکه‌های اجتماعی مارکتینگ تهران
طراح گرافیک (Graphic Designer) مارکتینگ تهران
کارشناس مارکتینگ مارکتینگ تهران