عنوان شغل تیم شهر
طراح گرافیک (Graphic Designer) مارکتینگ تهران
مدیر کمپین تبلیغاتی مارکتینگ تهران